Вести Датум: 06.02.2017. | Вести – предшколска установа ПРОЈЕКАТ ИЗ ВРТИЋА КРЕАТИВНО ПЕРО Датум: 27.01.2017. | Вести – основна школа Основна школа Креативно перо Свети Сава 2017 Датум: 16.11.2016. | Вести – гимназија Гимназија Креативно перо - наши ђаци међу осморо најбољих тенисера Датум: 17.12.2016. | Награде Osnovna škola Kreativno pero i naša prvakinja Monika Martać zajedno slave njen uspeh
Обавештење Нове технологије у образовању и Креативно перо - Дан трећи Датум: 11.02.2017.

Трећег и поседњег дана овогодишње конференције и сајма Нове технологије у образовању био је веома посећен. Васпитно-образовни систем Креативно перо са радионицама на партнерском Hewlet Packard штанду посетило је на стотине заинтересованих који су одслушали радионице...

Опширније

Стипендије за<br />гиманазију
Пратите дешавања преко нашег Гугл календара

Вртић

Приватни вртић Креативно перо у Београду, је посебно место за ваше дете јер својим амбијентом, подстицањем сваког сегмента дечијег развоја, позиционирањем игре као важне дечије потребе и доминирајуће методе рада стимулише индивидуални  развој сваког детета. Креативно перо је билингвални српско-енглески вртић оријентисан ка раном описмењавању уз поштовање индивидуалног темпа развоја сваког детета. Посебно изабран и стручан кадар који омогућава здраво и сигурно одрастање деце је ослонац нашег вртића. Деца са радошћу бораве у пријатном амбијенту и окружењу које пружа вртић Креативно перо.

Опширније

Основна школа

Основна школа Креативно перо у Београду пружа могућност ученицима да кроз примену билингвалног приступа и престижног Кембриџ програма стекну функционална и применљива знања и вештине важне за живот, али и да развију позитивне навике, особине и критичко мишљење. Ми смо основна школа која подстиче индивидуалност и креативност сваког детета кроз стручан и посвећен тимски рад свих запослених, уз помоћ најсавременије наставне технологије.

Опширније

Гимназија

Гимназија општег типа Креативно перо, у Београду омогућава проходност на све факултете у Србији и широм света, а билингвални приступ је у складу са ме­ђу­на­род­ним обра­зов­ним про­гра­ми­ма. Гимназија пружа оптималне услове за учење и остваривање високих постигнућа, као и за развој личности ученика. Стручно вођено каријерно саветовање помаже нашим ученицима да спознају професију у ко­јој ће бити успешни у скла­ду са својим спо­соб­но­сти­ма, скло­нос­ти­ма и мо­ти­ва­циј­ом. Гимназија Креативно перо је место на коме почиње будућност за све које верују да је знање моћ.

Опширније