Вести Датум: 19.09.2014. | Вести – предшколска установа Космос Датум: 30.09.2014. | Вести – основна школа Клавирски концерт Датум: 30.08.2014. | Вести – гимназија СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ГИМНАЗИЈЕ "КРЕАТИВНО ПЕРО" Датум: 18.09.2014. | Награде Zlatna medalja - košarka