Обавештење Креативно перо - Стручни скуп о примени информационо-комуникационих технологија - Учење за будућност Датум: 17.03.2017.

O СТРУЧНОМ СКУПУ   Васпитно-образовни систем Креативно перо вас са задовољством позива на први стручни скуп о примени информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у васпитно-образовном раду под називом Учење за будућност, који ће се одржати 20. јуна 2017....

Опширније

Стипендије за<br />гиманазију
Пратите дешавања преко нашег Гугл календара

Вртић

Приватни вртић Креативно перо у Београду, је посебно место за ваше дете јер својим амбијентом, подстицањем сваког сегмента дечијег развоја, позиционирањем игре као важне дечије потребе и доминирајуће методе рада стимулише индивидуални  развој сваког детета. Креативно перо је билингвални српско-енглески вртић оријентисан ка раном описмењавању уз поштовање индивидуалног темпа развоја сваког детета. Посебно изабран и стручан кадар који омогућава здраво и сигурно одрастање деце је ослонац нашег вртића. Деца са радошћу бораве у пријатном амбијенту и окружењу које пружа вртић Креативно перо.

Опширније

Основна школа

Основна школа Креативно перо у Београду пружа могућност ученицима да кроз примену билингвалног приступа и престижног Кембриџ програма стекну функционална и применљива знања и вештине важне за живот, али и да развију позитивне навике, особине и критичко мишљење. Ми смо основна школа која подстиче индивидуалност и креативност сваког детета кроз стручан и посвећен тимски рад свих запослених, уз помоћ најсавременије наставне технологије.

Опширније

Гимназија

Гимназија општег типа Креативно перо, у Београду омогућава проходност на све факултете у Србији и широм света, а билингвални приступ је у складу са ме­ђу­на­род­ним обра­зов­ним про­гра­ми­ма. Гимназија пружа оптималне услове за учење и остваривање високих постигнућа, као и за развој личности ученика. Стручно вођено каријерно саветовање помаже нашим ученицима да спознају професију у ко­јој ће бити успешни у скла­ду са својим спо­соб­но­сти­ма, скло­нос­ти­ма и мо­ти­ва­циј­ом. Гимназија Креативно перо је место на коме почиње будућност за све које верују да је знање моћ.

Опширније