Вести Датум: 20.02.2015. | Вести – предшколска установа Учионица? Играоница? Датум: 04.03.2015. | Вести – основна школа Књижевна олимпијада Датум: 04.03.2015. | Вести – гимназија Књижевна олимпијада Датум: 18.09.2014. | Награде Zlatna medalja - košarka
Обавештење Конкурс за васпитача / васпитачицу Датум: 02.03.2015.

Васпитно – образовни систем “Креативно перо” тражи васпитача / васпитачицу. У оквиру својих активности, васпитач / васпитачица треба да води бригу о физичком, психичком, социјално – емоционалном, когнитивном (спознајном) развоју, о развоју комуникације и стваралаштва....

Опширније